Course online Agricultural Economic Crop Zoning in Thailand

Course online Agricultural Economic Crop Zoning in Thailand

เรียนจบคอร์สจะได้รับ Certificate จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ทั้งนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ไต้หวัน และนักศึกษาคนไทยและต่างชาติ
**ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
CMU MOOC